מימון נדל״ן

צוות הנדל"ן בשבלת מונה כ-30 עורכי דין ושותפים בעלי ניסיון רב שנים בטיפול בכל ההיבטים והסוגיות המשפטיות והעסקיות בעסקאות הנדל״ן והמקרקעין בישראל, תוך נקיטת גישה עסקית מסחרית, ניהול סיכונים מושכל והתמקדות בצרכי לקוחותינו והשגת יעדיהם.

אנו מלווים עסקאות מימון מורכבות בישראל ובעולם, כולל עסקאות קונסורציום, איגוח, מחזור חובות ועוד. אנו מייצגים לעיתים את הגורם המממן כגון: בנקים, גופים מוסדיים, קרנות וגופי עיסקים שונים ולעתים את הגורם הלווה כגון: יזמים וקבלנים וקבוצות רכישה, בין לצורך קבלת מימון לשלב רכישת הקרקע, לצרכי גישור, ובין לצורך מימון הקמת הפרויקט בפועל.

הצוות

חדשות נלוות

נדל"ן

ייצוג "הכשרה חברה לביטוח" בעסקת הקמת חברה למימון פרויקטי נדל"ן בעשרות מיליוני שקלים

קראו עוד
נדל"ן

ייצוג חברות הביטוח הראל והכשרה בהקמת קרן השקעות בלוקסמבורג ורכישת משרדים בפריז ב-1.3 מיליארד ש"ח

קראו עוד