אכיפה תאגידית ומניעת שחיתות

מחלקת אכיפה תאגידית למניעת שחיתות בפירמת שבלת היא אחת המחלקות הייעודיות הראשונות בארץ בתחום מתפתח זה. היא משרתת לקוחות הבאים במגע ישיר או עקיף עם עובדי ממשל זרים.

כחלק מהמאבק בשחיתות של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) והמדינות החברות בו, בשנת 2008 חוקקה ישראל חוק ההופך מתן שוחד לעובד ציבור זר לעבירה פלילית, ובין היתר, מטיל עונשים חמורים, לרבות עונשי מאסר ארוכים וקנסות תאגידיים בסכומי עתק שעשויים להגיע לכדי מיליוני דולרים.

הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני האשמות בתחום השחיתות בעסקאות בינלאומיות, כפי שממליץ ה – OECD, היא לאמץ וליישם מדיניות פנים ארגונית איתנה למניעת שחיתות.

אם ארגונכם מעורב בעסקאות בינלאומיות, עליכם לשקול נקיטת צעדים להגנה על נכסי הארגון והמוניטין שלו. שבלת יכולה לתפור במיוחד לארגונכם תוכנית ציות יעילה למניעת שחיתות בהתאם לחשיפתה האפשרית של החברה לשחיתות, המבוססת על מידת האינטראקציה עם עובדי ציבור זרים המשמשים כלקוחות, רגולטורים, פקידי מס ומכס, או מעניקי רישיונות, היתרים, ויזות וכדומה.

הצוות